fbpx
Select Page

Prozori / vrata i  zvučnu izolaciju

Prema posljednjim medicinskim istraživanjima, dugotrajna izloženost buci može prouzrokovati zdravstvene probleme. Moderni PVC prozori i vrata ne doprinose vašem domu samo vizuelno, dobrim izgledom, već poboljšavaju vaše životne uslove ostalim svojim karakteristikama. U Alumini proizvodimo prozore i vrata za sve moguće uslove i aplikacije. Stoga je naša PVC stolarija izvrsni toplotni i zvučni izolator.

Nivo buke u vašem domu zavisi od nivoa saobraćaja i udaljenosti vašeg doma od saobraćajnice. Različiti profili u kombinaciji s različitim vrstama stakla osiguravaju da u Alumini PVC stolarija zadovoljava sve razrede zvučne izolacije. Na taj način smo osigurali da svi naši klijenti mogu uživati u mirnoći svog doma.

 Zašto su važni prozori sa dobrom zaštitom od buke

Za novogradnju i obnavljanje, zavisno od situacije, dobra zaštita od buke na prozorima ne smije da bude zanemarena. Ljudsko uho je jedan od naših najosjetljivijih čulnih organa. Može čuti nivo tonova od 16 do 16.000 Hz. Čak i kada spavamo, ljudski sluh je i dalje aktivan i osjetljiv.

Prema naučnim istraživanjima maksimalna visina buke za odmoran san je 25dB. Međutim, u današnjem modernom svijetu ta granica teško može da bude postignuta bez odgovarajuće zvučne izolacije i veliki dio stanovništva smatra vanjsku buku neugodnom i zamarajućom.

Negativni učinci izloženosti buci iz okoline su česta tema javnih rasprava.

Za orjentaciju, u nastavku se nalaze vrijednosti buke za različite stambene i građevinske situacije.

 Stanovanje                                                                      40 dB(A)

Kancelarijska buka/Restoran                                     60 dB(A)

Ulična buka                                                                    80 dB(A)

Selo ili mješovita područja                                         60 dB(A)

Grad                                                                              >70 dB(A)

Gradilište (npr. pneumatska bušilica, brusilica) 100 dB(A)

Mlazni motor                                                              120 dB(A)

 

Preporučeni nivo buke u stambenim područjima:

Spavanje                                                    20 – 25 dB(A)
Stanovanje                                                         30 – 35 dB(A)
Rad                                                                      35 – 50 dB(A)

Upoređujući obe tablice jasno je da je danas bitna dobra zvučna zaštita.

Sa ALUMINA prozorima, koji posjeduju odličnu zvučnu zaštitu, možete se uspješno zaštititi od buke.

Upoznajmo se sa pet klasa zvučne izolacije

 Prozori i balkonska vrata su, prema zvučnoj izolaciji ( Rw), razvrstani u pet klasa zvučne izolacije.

Zvučna izolacija prozora i vrata određena je izolacionom vrijednosti R koja se pokazuje dijagramom u zavisnosti od frekvencije u opsegu od 100 do 3150 Hz u trećinskooktavnim skokovima. Za izražavanje zvučne izolacije prozora ili vrata jednim brojem koristi se ponderisana zvučna izolacija Rw.

Prozori i balkonska vrata su, prema zvučnoj izolaciji Rw, razvrstani u pet klasa zvučne izolacije:

specijalna klasa Rw   ≥ 40 dB
I klasa Rw =        35 do 39 dB
II klasa Rw =      30 do 34 dB
III klasa Rw =     25 do 29 dB
IV klasa Rw = 20 do 24 dB

Gornje vrijednosti su primijenjene na: prozore, prozore sa balkonskim vratima, prozore sa protivsunčanom zaštitom.

Vrata su, prema zvučnoj izolaciji Rw, razvrstana u četiri klase zvučne izolacije:

specijalna klasa Rw ≥ 35 dB
I klasa Rw =       30 do 34 dB
II klasa Rw =       25 do 29 dB
III klasa Rw = 20 do 24 dB
U svim stambenim i poslovnim zgradama ulazna vrata u stan moraju da zadovolje zvučnu izolaciju klase I.